Ovaj centar će biti od velikog značaja za sve radnike koji obavljaju bilo kakve poslove na visinama, a koji će u centru proći kroz adekvatnu obuku za rad na stubovima, konstrukcijama, rad na užetu, rad na visećim platformama ili rad na dizalicama i u korpama.

Damir Hadžimujić, instruktor za rad na visini kojeg smo zatekli prilikom današnje posjete Trening centru, kazao nam je da će se u ovom prostoru sve raditi u skladu s evropskim standardima koji već postoje u savremenom svijetu.

“Ljudi će ovdje imati obuku koju mogu dobiti bilo gdje u svijetu i moći će se certificirati za rad na visinima, kao što to rade radnici u Amsterdamu, Berlinu i bilo kojem drugom evropskom gradu”, kazao nam je Hadžimujić.

Nakon što je u FBiH usvojen novi Zakon o zaštiti na radu, Hadžimujić nam govori da će se u skladu s njim uskoro morati donijeti i podzakonski akt koji će definisati rad na visini.

“S obzirom da kod nas ovakva vrsta rada nije detaljno definisana, BiH će morati preuzeti standarde Evropske unije koji će dovesti do povećanja svijesti o rizicima rada na visini, ali i smanjenja broja povreda i smrtnih slučajeva usljed ovih radova kojih danas u BiH imamo priličan broj”, dodao je Hadžimujić.

Svi nastavni programi u Trening centru su usklađeni prema EU standardima i programima Međunarodne asocijacije za rad na visini (IRATA). Otvorenjem ovog Centra praktično se uvode EU standardi i sigurnosne procedure u radu na visini u BiH. Dugoročni cilj Trening centra je – “Siguran rad – pravilan rad”.

https://www.klix.ba/vijesti/bih/bih-dobila-svoj-prvi-trening-centar-za-obuku-radnika-koji-rade-na-visinama/201104085