OBUKA ZA RAD NA VISINI - KLASA 2

RNU-2 | RAD NA UŽETU – NAPREDNI TEHNIČAR NIVO 2.

Obavezan završen RNU 1

A. TEORIJSKA OBUKA | 2 nastavna sata

 • Napredne procjene rizika

B. PRAKTIČNA OBUKA | 22-38 nastavnih sati

 • Oprema za rad na visini specificirana za pristup radnim pozicijama uz korištenje užeta i tehnika Industrijskog alpinizma, pregled opreme,
 • Čvorovi ,postavljanje jednostavnih i višekrakih kombinovanih sidrišta, po IRATA standardu,
 • Napredne tehnike industrijskog alpinizma:
  • penjanje uz uže, silazak niz uže, prelazak na drugo uže,
  • prelazak preko oštre ivice, prelazak preko prepreka, prelazak preko čvorova,
  • devijacija užeta,
  • kretanje po horizontalnim i vertikalnim gredama
  • rad na ravnim i kosim krovovima, rad na stubovima i konstrukcijama,
  • rad u zatvorenom prostoru
 • Napredne tehnike vertikalnog transporta tereta (opreme i uređaja) na visinu, postavljanje kompleksnih sistema za transport tereta,
 • Napredne tehnike spašavanja unesrećenog sa užeta, stubova, krovova, zatvorenog prostora, komunikacija sa nadležnim službama.

Ovom obukom, polaznik dobija napredna znanja i vještine za procjenu rizika, samostalan rad na užetu i spašavanje kao i potrebna znanja vezana za sigurnosne procedure rada na visini, uz obavezan nadzor RNU-3 (nivo 3 – vođa tima, supervizor) ili IRATA, FISAT ili SPRAT nivoa 3 vođa tima, supervizor, po IRATA standardima
(IRATA eng. International Rope Access Trade Association).
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:

 • Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
 • ID karticu sa slikom
 • Priručnik za rad
 • Registraciju u bazi podataka Trening centra

TRAJANJE:

TRAJANJE CERTIFIKATA
24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU
24 mjeseca + 1 mjesec

CILJNE GRUPE:

 • vođe radnih skupina iz programa RNU-1,
 • visinski tehničari,
 • radnici na izgradnji i održavanju objekata,
 • električari,
 • perači prozora,
 • montažeri,
 • instalateri,
 • varioci,
 • filmska industrija

OBJEKTI:

 • kule, zvonici, minareti,
 • visokogradnja,
 • plafoni sportskih i industrijskih hala,
 • konstrukcije mostova,
 • ljestve,
 • silosi,
 • stubovi za struju i PTT,
 • okna liftova,
 • ventilacioni i instalacioni kanali,
 • stijene i slično