OBUKA ZA RAD NA VISINI - KLASA 1

RSK-1 | RAD NA SKELAMA I KROVOVIMA - NIVO 1. | OSNOVNI NIVO

A. TEORIJSKA OBUKA | 2 nastavna sata

 • Osnovni pojmovi o radu na visini
 • Evropski standardi i norme o radu na visini
 • Procjena rizika

B. PRAKTIČNA OBUKA | 6 nastavnih sati

 • Oprema za rad na visini specificirana za pristup skelama, ravnim i kosim krovovima,
 • Pregled opreme,
 • Osnovni čvorovi,
 • Postavljanje sidrišta,
 • Tehnike pristupa radnim pozicijama, radno pozicioniranje i silaženje sa skela,
 • Kretanje na ravnim i kosim krovovima
 • Vertikalni transport tereta (opreme i uređaja) na visini,
 • Osnovne tehnike spašavanja sa skele i krova, komunikacija sa nadležnim službama.

Ovom obukom, polaznik dobija potrebna znanja i vještine za samostalan rad na rešetkastim i cijevnim stubovima, kao i potrebna znanja vezana za sigurnosne procedure u radu na visini, po IRATA standardima (IRATA eng. International Rope Access Trade Association).
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:

 • Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
 • ID karticu sa slikom
 • Priručnik za rad
 • Registraciju u bazi podataka Trening centra

TRAJANJE:

TRAJANJE CERTIFIKATA
24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU
24 mjeseca + 1 mjesec

CILJNE GRUPE:

 • građevinski radnici,
 • električari,
 • montažeri,
 • instalateri,
 • filmska industrija,
 • krovopokrivači,
 • zidari,
 • tesari,
 • limari

OBJEKTI:

 • ljestve,
 • visoka i niska gradnja,
 • konstrukcije,
 • plafoni sportskih i industrijskih hala,
 • konstrukcije mostova