OBUKA ZA RAD NA VISINI - KLASA 1

RZP | RAD U ZATVORENI PROSTORIMA - NIVO 1. | OSNOVNI NIVO

A. TEORIJSKA OBUKA | 4 nastavna sata

 • Uvod
 • Definicije i značenja zatvorenih prostora
 • Opasnosti i rizici zatvorenih prostora
 • Osnovni principi zaštite i prevencije
 • Zaštitna oprema
 • Siguran način rada
 • Provjere i testiranja
 • Mjere prevencije
 • Specijalna oprema i alati
 • Komunikacija
 • Plan evakuacije

B. PRAKTIČNA OBUKA | 4 nastavna sata

 • Oprema za rad na visini, i ostala zaštitna oprema,
 • Pregled opreme
 • Ulazak u zatvoreni prostor, kretanje, izlazak iz zatvorenog prostora
 • Evakuacija, korištenje sistema tronošca

Ovom obukom, polaznik dobija potrebna znanja i vještine za samostalan rad u zatvorenim prostorima.
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični). Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:

 • Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
 • ID karticu sa slikom
 • Priručnik za rad
 • Registraciju u bazi podataka Trening centra

TRAJANJE:

TRAJANJE CERTIFIKATA
24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU
24 mjeseca + 1 mjesec

CILJNE GRUPE:

 • električari,
 • montažeri,
 • instalateri,

OBJEKTI:

 • ventilacioni i instalacioni tuneli,
 • šahtovi,
 • kanalizacione cijevi
 • i slično