OPŠTA PRAVILA

TRENING CENTRA ZA RAD NA VISINI

USLOVI ZA OBUKU

 • prethodna najava osobe ili kompanije za pristupanje obuci
 • navršenih 18 godina starosti,
 • ljekarsko uvjerenje za rad na visini izdato od ovlaštene ustanove (Medicina rada i drugi )
 • radno iskustvo u radu na visini za program RNU-3.

POTREBNO ZA OBUKU:

 • osobni dokument,
 • radno odijelo,
 • zamjenska odjeća
 • zaštitna radna obuća

OBEZBIJEĐENO:

 • sva potrebna oprema za rad na visini,
 • učionica,
 • poligon za obuku sa simulacijom radnih pozicija za sve vrste rada na visini i spašavanja
 • prostorija za odmor
 • ručak, voda za piće, topli napitak-kafa ili čaj

NAPOMENE:

 • Svaki program obuke je različit i detaljno utvrđen nastavnim jedinicama. Polaznik će biti obučen isključivo u okviru odabranog programa obuke, što ne podrazumijeva vještine i znanja iz ostalih
  programa,
 • Polaznik koji zakasni više od 15 minuta od početka obuke neće moći prisustvovati obuci.
 • Polaznik koji ne može dokazati da ispunjava zakonske uvjete (ne posjeduje potrebnu dokumentaciju), ne može pristupiti obuci.
 • Polaznik za nivo RNU-3 koji ne može dokazati radno iskustvo, ne može pristupiti obuci,
 • Polaznik koji ne pokazuje zadovoljavajuće psihofizičko stanje (odsutnost pažnje, alkoholiziorano, stanje, uticaj narkotika, upotreba određenih medikamenata…), ne može pristupiti obuci.
 • Ako se procjeni da obuka nadilazi mogućnosti polaznika, isti neće moći nastaviti obuku.
 • Polaznik će biti isključen iz procesa obuke, ako na bilo koji način rementi tok obuke ili ugrožava sigurnost odvijanja obuke.
 • Polaznik koji ne položi teoretski ili praktični test na kraju obuke neće moći dobiti certifikat o uspješno završenoj obuci.