OBUKA ZA RAD NA VISINI - KLASA 1

RDS-2 | RAD NA REŠETKASTIM I CIJEVNIM STUBOVIMA - NIVO 2. | NAPREDNI NIVO

Obavezan završen nivo RDS-1

A. TEORIJSKA OBUKA | 1 nastavni sat

 • Napredna procjena rizika

B. PRAKTIČNA OBUKA | 7 nastavnih sati

 • Oprema za rad na visini specificirana za rad na betonskim i drvenim stubovima i krovovima, pregled opreme,
 • Čvorovi, postavljanje jednostavnih i višekrakih kombinovanih sidrišta, po IRATA standardima
 • Napredne tehnike pristupa radnim pozicijama, radno pozicioniranje i silaženja sa stubova
 • Napredne tehnike vertikalnog transporta tereta (opreme i uređaja) na visinu, postavljanje kompleksnih sistema za transport tereta,
 • Tehnike spašavanja i spuštanja unesrećenog sa stuba i krova, komunikacija sa nadležnim službama.

Ovom obukom, polaznik dobija napredna znanja i vještine za samostalan rad na drvenim i betonskim stubovima, ravnim i kosim krovovima, spašavanje, procjenu rizika za sebe i za tim, kao i potrebna znanja vezana za sigurnosne procedure u rada na visini, po IRATA standardima (IRATA eng. International Rope
Access Trade Association).
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:

 • Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
 • ID karticu sa slikom
 • Priručnik za rad
 • Registraciju u bazi podataka Trening centra

TRAJANJE:

TRAJANJE CERTIFIKATA
24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU
24 mjeseca + 1 mjesec

CILJNE GRUPE:

 • vođe radnih grupa,
 • električari,
 • montažeri,
 • instalateri,

OBJEKTI:

 • ljestve,
 • drveni i betonski stubovi za struju i PTT,
 • visoka i niska gradnja