OBUKA ZA RAD NA VISINI - KLASA 1

RSK-2 | RAD NA SKELAMA I KROVOVIMA - NIVO 2. | NAPREDNI NIVO

Obavezan završen nivo RSK-1

A. TEORIJSKA OBUKA | 1 nastavni sata

 • Procjena rizika – napredna

B. PRAKTIČNA OBUKA | 7 nastavnih sati

 • Oprema za rad na visini specificirana za pristup skelama, ravnim i kosim krovovima,
 • Pregled opreme,
 • Čvorovi, postavljanje jednostavnih i višekrakih kombinovanih sidrišta, po IRATA standardima
 • Napredne tehnike pristupa radnim pozicijama, radno pozicioniranje i silazak
 • Napredne tehnike vertikalnog transporta tereta (opreme i uređaja) na visinu,
 • Postavljanje kompleksnih sistema za transport tereta,
 • Napredne tehnike spašavanja i spuštanja unesrećenog sa skele i krova,
 • Komunikacija sa nadležnim službama.

Ovom obukom, polaznik dobija napredna znanja i vještine za samostalan rad na skelama, kosim i ravnim krovovima, spašavanje, procjenu rizika za sebe i za tim, kao i potrebna znanja vezana za sigurnosne procedure u rada na visini, po IRATA standardima (IRATA eng. International Rope Access Trade Association).
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:

 • Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
 • ID karticu sa slikom
 • Priručnik za rad
 • Registraciju u bazi podataka Trening centra

TRAJANJE:

TRAJANJE CERTIFIKATA
24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU
24 mjeseca + 1 mjesec

CILJNE GRUPE:

 • vođe radnih skupina,
 • građevinski radnici,
 • električari,
 • montažeri,
 • instalateri,
 • filmska industrija,
 • krovopokrivači,
 • zidari,
 • tesari,
 • limari

OBJEKTI:

 • ljestve,
 • visoka i niska gradnja,
 • konstrukcije,
 • plafoni sportskih i industrijskih hala,
 • konstrukcije mostova