OBUKA ZA RAD NA VISINI - KLASA 2

RNU-3 | RAD NA UŽETU – VOĐA TIMA, SUPERVIZOR | NIVO 3.

Obavezan završen RNU 2 i radno iskustvo.

A. TEORIJSKA OBUKA | 4 nastavna sata

 • Priprema izvođenja projekata
 • Napredne procjene rizika
 • Planiranje spašavanja i evakuacije, komunikacija sa nadležnim službama
 • Postavljanje sistema za zaštitu od pada, radno pozicioniranje, spašavanje i evakuaciju,
 • Nadzor nad radom tehničara nivoa RNU-1 i RNU-2 i tehničara iz programa KLASA 1
 • Komunikacija sa investitorom i nadzorom
 • Administracija potrebne dokumentacije

B. PRAKTIČNA OBUKA | 18-34 nastavnih sati

 • Oprema za rad na visini specificirana za pristup radnim pozicijama uz korištenje užeta i tehnikama industrijskog alpinizma,
 • pregled opreme,
 • Postavljanje sistema za zaštitu od pada i radno pozicioniranje,
 • Postavljanje sistema za spašavanje i evakuaciju
 • Napredne tehnike spašavanja unesrećenog sa užeta, stubova, krovova i zatvorenog prostora,
 • komunikacija sa nadležnim službama..

Ovom obukom, polaznik dobija napredna znanja i vještine za samostalan rad na užetu i spašavanje, procjenu rizika za sebe i za tim, kao i sva potrebna znanja vezana za sigurnosne procedure rada na visini, po IRATA standardima (IRATA eng. International Rope Access Trade Association). Vođa tima, supervizor RNU-3, preuzima odgovornost za: vođenje timova koji rade na visini, sigurnost tehničara nivoa KLASA-2 (RNU-1 i RNU-2) i KLASA-1 (RCS-1, RSC-2, RDS-1, RDS-2, RSK-1, RSK-2, RZP).
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:

 • Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
 • ID karticu sa slikom
 • Priručnik za rad
 • Registraciju u bazi podataka Trening centra

TRAJANJE:

TRAJANJE CERTIFIKATA
24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU
24 mjeseca + 1 mjesec

CILJNE GRUPE:

 • vođe radnih skupina,
 • visinski tehničari,
 • radnici na izgradnji i održavanju objekata,
 • električari,
 • perači prozora,
 • montažeri,
 • instalateri,
 • varioci,
 • filmska industrija

OBJEKTI:

 • kule, zvonici, minareti,
 • visokogradnja,
 • plafoni sportskih i industrijskih hala,
 • konstrukcije mostova,
 • ljestve,
 • silosi,
 • stubovi za struju i PTT,
 • okna liftova,
 • ventilacioni i instalacioni kanali,
 • stijene i slično