OBUKA ZA RAD NA VISINI - KLASA 2

RNU-1 | RAD NA UŽETU – TEHNIČAR NIVO 1.

A. TEORIJSKA OBUKA | 2 nastavna sata

 • Osnovni pojmovi o radu na visini
 • Evropski standardi i norme o radu na visini
 • Procjena rizika

B. PRAKTIČNA OBUKA | 22-38 nastavnih sati

 • Oprema za rad na visini specificirana za pristup radnim pozicijama uz korištenje užeta i tehnika Industrijskog alpinizma,
 • Pregled opreme,
 • Čvorovi i postavljanje osnovnih sidrišta, po IRATA standardu,
 • Tehnike industrijskog alpinizma
 • Penjanje uz uže, silazak niz uže, prelazak na drugo uže,
 • Prelazak preko oštre ivice, prelazak preko prepreka, prelazak preko čvorova, devijacija užeta,
 • Kretanje po horizontalnim i vertikalnim konstrukcijama
 • Rad na ravnim i kosim krovovima, rad na stubovima i konstrukcijama
 • Rad u zatvorenom prostoru ( šahtovi, instalacijski tuneli… ),
 • Vertikalni transport tereta (opreme i uređaja) na visini,
 • Osnove tehnika spašavanja i evakuacija unesrećenog, komunikacija sa nadležnim
  službama.

Ovom obukom, polaznik dobija osnovna potrebna znanja i vještine za rad na užetu i spašavanje sa užeta uz obavezan nadzor RNU-3, IRATA, FISAT ili SPRAT Level 3. (nivoa 3-vođa tima, supervizor), po IRATA standardima (IRATA eng. International Rope Access Trade Association).
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:

 • Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
 • ID karticu sa slikom
 • Priručnik za rad
 • Registraciju u bazi podataka Trening centra

TRAJANJE:

TRAJANJE CERTIFIKATA
24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU
24 mjeseca + 1 mjesec

CILJNE GRUPE:

 • visinski tehničari,
 • radnici na izgradnji i održavanju objekata,
 • električari,
 • perači prozora,
 • montažeri,
 • instalateri,
 • varioci,
 • filmska industrija

OBJEKTI:

 • kule, zvonici, minareti,
 • visokogradnja,
 • plafoni sportskih i industrijskih hala,
 • konstrukcije mostova,
 • ljestve,
 • silosi,
 • stubovi za struju i PTT,
 • okna liftova,
 • ventilacioni i instalacioni kanali,
 • stijene i slično