DNEVNI IZVJEŠTAJ

Izvještaj se popunjava na kraju radnog dana.

U sekciji obračun birate jednu od 4 sekcije: KVADRATURA, POZICIJA, KOLIČINA ILI SATNICA, ovisno o zadacima koji se rade.